greentech-announces-the-sessions-programme
Amsterdam Dutch

GreenTech presenteert sessieprogramma met meer dan 45 onderwerpen

Author: GreenTech
Monday, 19 May 2014

Kennis opbouwen, nieuwe inzichten en adviezen krijgen van meer dan 40 inspirerende sprekers over meer dan 45 onderwerpen kan allemaal op de GreenTech Stages. De laatste trends en onderwerpen, maar ook voorbeelden uit de praktijk op basis van jarenlange ervaring, die direct toepasbaar zijn in de huidige bedrijfsvoering. De stages zijn onderdeel van de drie thema paviljoens water, energy and biobased.

Een inspirerende rij sprekers brengt een schat aan ervaring en uitdagende perspectieven tijdens de GreenTech sessies. Om uitdagende en relevante onderwerpen te garanderen, is het sessie programma samengesteld in nauwe samenwerking met een adviesgroep van experts in de sector.

Onderwerpen zijn zeer divers en variëren van 'Mineral Wool Substrate', 'How to create added value with sustainability', 'Diffuse glass-new opportunities for growing greenhouse crops', 'Usage of sensor systems to optimize your crop', 'Geothermal energy: sustainable solutions for horticulture' and 'Semi-closed greenhouses' en futuristische onderwerpen, zoals 'Polydome'. De voertaal is Engels.

Het volledige programme is beschikbaar via www.greentech.nl/programma

GreenTech vindt plaats op 10-11-12 juni 2014 in Amsterdam RAI Convention Centre. Vakbezoekers kunnen GreenTech gratis bezoeken, op voorwaarde dat zij zich voorafgaand aan de beurs registreren via www.greentech.nl

***

Over GreenTech
GreenTech Amsterdam is de internationale vakbeurs die zich richt op de agrarische keten met de focus op productietechnologie voor voedingstuinbouw en sierteelt en de international ontmoetingsplaats voor professionals in de industrie.